خطای Remove query strings چیست؟ چطور برطرف میشود؟

نمونه به همراه Query String :

نمونه بدون Query String :

مورد دوم مدنظر ماست و صحیح است .

راه حل رفع مشکل Remove query strings from immobile resources چیست ؟

منبع: http://seoworld.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-remove-query-strings-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F/

درباره نویسنده

ابراهیم حنفی (متخصص سئو) هستم، 8 سال سابقه فعالیت در حوزه وب رو دارم و بطور تخصصی 4 سال هست که سئو کار میکنم و به لطف خدا نمونه کارهای خوبی در این زمینه بدست آوردم.

دیدگاه خود را بنویسید