جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده

a4e12_-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-270x135 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده

گوگل اعلام کرده است که در حال حاضر مشغول به بازرسی و جریمه شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده است. ماه گذشته گوگل به وب مسترها هشدار داده بود که چه عمد و چه غیر عمد از این شبکه ها استفاده نکنند. آندره لیپاتسیو، کارشناس ارشد کیفیت جستجوی گوگل، هفته گذشته در hangout گوگل فعالیتی داشته است و در آنجا ذکر کرده بود که تیم وی به طور جدی روی شناسایی این سایت ها هستند و برای شبکه های ترافیکی وابسته به موبایلی که کاربران را از یک سایت به سایت دیگر می پرانند برخورد جدی خواهند داشت چرا که این کار به اصطلاح تجربه کاربری بدی ایجاد می کند. آندره و تیمش در حال بررسی این موضوع هستند. وی گفت گاهی ناشران این شبکه ها را عمدا به سایت هایشان اضافه می کنند تا از این راه کسب درآمد کنند اما گاهی ناشران حتی آگهی دهندگان نیز از این موضوع بی اطلاع هستند.
به طور کلی هشدارهای گوگل و این مسئله را باید جدی گرفت به خصوص اکنون که یک شخصی از درون گوگل این اخطار را داده است و اعلام کرده که به همراه تیمش در حال بررسی می باشد و با پیاده سازی این برنامه می تواند نتایج سئو و بهینه سازی سایت های بسیاری را تغییر دهد.

۵abbff_1star جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبندهabbff_1star جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبندهabbff_1star جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبندهabbff_1star جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبندهabbff_1star جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
dfeac_facebook جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبندهdfeac_twitter جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده6f840_google_plus جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبندهd653b_share_save_120_16 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده

نوشته های مشابه

afd82_-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-60x60 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
afd82_-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-60x60 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
43367_-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2015-%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF-60x60 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
43367_-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-60x60 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
aa063_65-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-url-60x60 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
ad8b9_-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-60x60 جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده

منبع: http://seotabriz.com/search/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1/

جریمه گوگل برای سایتهایی با شبکه های ترافیکی موبایل فریبنده
3.5 (70%) 2 votes
درباره نویسنده

ابراهیم حنفی (متخصص سئو) هستم، 8 سال سابقه فعالیت در حوزه وب رو دارم و بطور تخصصی 4 سال هست که سئو کار میکنم و به لطف خدا نمونه کارهای خوبی در این زمینه بدست آوردم.

دیدگاه خود را بنویسید